ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1172

+ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

   Ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γα­πη­τά,

   Ἡ γλυ­κύ­της τῆς Ἁ­γί­ας Νυ­κτὸς τῶν Χρι­στου­γέν­νων πε­ρι­βάλ­λει καὶ πά­λιν τὸν κό­σμον. Καὶ ἐν μέ­σῳ τῶν ἀν­θρω­πί­νων κα­μά­των καὶ πό­νων, τῆς κρί­σε­ως καὶ τῶν κρί­σε­ων, τῶν πα­θῶν καὶ τῶν ἐ­χθρο­τή­των, τῶν ἀ­νη­συ­χι­ῶν καὶ τῶν ἀ­πο­γο­η­τεύ­σε­ων, προ­βάλ­λει μὲ τὴν ἰ­δί­αν ὡς καὶ ἄλ­λο­τε γο­η­τεί­αν, πραγ­μα­τι­κὸν καὶ σύγ­χρο­νον ὅ­σον πο­τέ, τὸ μυ­στή­ρι­ον τῆς ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως τοῦ Θε­οῦ, προ­τρε­πό­με­νον ἵ­να «δι­και­ο­σύ­νην μά­θω­μεν οἱ ἐ­νοι­κοῦν­τες ἐ­πὶ τῆς γῆς» (πρβλ. Ἠσ. κς΄, 9), ὅ­τι «ἐ­τέ­χθη ἡ­μῖν σή­με­ρον Σω­τήρ» (Λουκ. β΄, 11).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ κ.ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

Με θρησκευτική ευλάβεια, μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, τελέσθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου η Θεία Λειτουργία στην ενορία μας ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΗΣ


8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ-Aναχώρηση Πέμπτη 7 Μαϊου.

ΜΕΣΟΛΟΓΙ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΖΑΛΟΓΓΟΣ – ΠΑΡΓΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.

ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ €305 !

1η μέρα.7/5/15. Συγκέντρωση στον επιβατικό σταθμό Ηρακλείου. Τακτοποίηση των αποσκευών στο πούλμαν και επιβίβαση στο πλοίο.
2η μέρα.8/5/15. Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση μέσω Ρίου – Αντιρρίου. Αφού κάνουμε μια επίσκεψη στο ιστορικό πάρκο Ηρώων του Μεσολογγίου όπου έχουν ταφεί οστά αγωνιστών, ανδριάντες και προτομές αγωνιστών και φιλελλήνων, όπως του Μάρκου Μπότσαρη κ.α. , θα φθάσουμε στην πόλη της Αμφιλοχίας, όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό και ξεκούραση. Στη συνέχεια αναχώρηση για το νοτιοδυτικό άκρο της Ηπείρου την Πρέβεζα, όπου είναι και ο τελικός προορισμός της ημέρας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο διαμονής μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝAΡΞΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Ευχή Αγίου Εφραίμ του Σύρου


Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν


Οι Ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας μας, εύχονται σε όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ