Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

15 Νοεμβρίου αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων και τελειώνει 24 Δεκεμβρίου.
Η νηστεία είναι μέσο και όπλο πνευματικό το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη διατροφή, πρέπει όλος ο άνθρωπος
ψυχοσωματικά να συμμετέχει.